ארכיון תכנית: Spicynono's Headphones

Noémie Shraer Monnier במסעות מוזיקלים בירושלים, פריז ואפריקה האהובה.
A musical journey through Jerusalem, Paris and Africa with Noémie Shraer Monnier