ארכיון תכנית: עץ הדת

דביר שוורץ ואביעד הומינר חוקרים את דתות ירושלים