ארכיון תכנית: אורי דרור

נורדיסטאן – 4.11.15 – מראיינים את יואב ליפשיץ וטל מסינג