החברה האזרחית של ירושלים – עדי שילה ותום בייקין אוחיון מטקס חלוקת הפרסים