בלוז מתקדם – 14.04.2016 (פלייליסט)

להאזנה

01. The Doors – The Changeling
02. Champion Jack Dupree – Junker´s Blues
03. Muddy Waters – Blind Man Blues
04. Sonny Boy Williamson – Help Me
05. Freddie King – Only Getting Second Best
06. Eric Clapton – Cant Let You Do It
07. Blac Dog – Backwoods Boggie
08. Lee Dorsey – Everything I Do Gonh Be Funky (From Now On)
09. Uzi Ramirez – Talkin A-Bomb Blues
10. The Black Keys – All Hands Against His Own
11. Kasabian – Underdog
12. The Blues Rebels – Voodoo Land
13. Tony Allen And The Afro Messengers – Love Is A Natural Thing

Untitled-1