The Bush – שיח נשים 18.5.17 על סולידריות נשית, נשים וגשרים

פנזין

אור סרי ותהל גולדשמיד מארחות את ד”ר גלי סמבירא, מתכננת תהליכי שיתוף ציבורי וראשת תכנית “120” – לשיחה צפופה על החברה בישראל. סמבירא היא חלק מארגון “שחרית” אשר קורא תיגר על חלוקות פוליטיות קלאסיות שבין ימין ושמאל – במטרה ליצור שיח חברתי חדש. תכנית 120 מנסה להכשיר את דור הפוליטיקאים של העתיד, על בסיס מה שהם מכנים “טוב משותף”. בשיחה עם אור ותהל מספרת סמבירא מה המשמעות של אותו טוב משותף, איך יוצרים גשרים על פני תהומות הולכות ומתרחבות בחברה הישראלית, ומה תפקידן של נשים באותה סולידריות חדשה.

עוד פרקים