אורח בא מגרמניה

פנזין

Fritz Kern התארח אצל שירן בתוכנית ועשה לנו שמח אלקטרוני עם פאנק. לפני כן הוא הופיע במפעל של בית ריק, בתל אביב ברוקוקו והוא מסמפל קטעים מיוחדים שבא לכם לשמוע

עוד פרקים

על הסיפורים במדרשים דרבי ישמעאל

פנזין

:דוד גודמן מארח את משה אופיר לשיחה על העולם הסיפורי במדרשים דרבי ישמעאל. לפניכם מעשה על תלמיד חכם, זונה וציצית, בו דנו בתכנית

רבי נתן אומר אין לך כל מצוה ומצוה שבתורה שאין מתן שכרה בצדה. צא ולמד ממצות ציצית. מעשה באדם אחד שהיה זהיר במצוות ציצית. שמע שיש זונה בכרכי הים ונוטלת ארבע מאות זהובים בשכרה. שיגר לה ארבע מאות זהובים וקבעה לה זמן. כיון שהגיע בא וישב על פתח ביתה. נכנסה שפחתה ואמרה לה אותו האיש שקבעתה לו זמן הרי הוא יושב על פתח הבית. אמרה לה יכנס. כיון שנכנס הציעה לו שבע מטות שלכסף,(ועליונה של זהב. בין כל אחת ואחת ספל של כסף ועליון של זהב. ובין כל אחת ואחת סולם של כסף) ועליון של זהב. כיון שהגיעו לאותו מעשה באו ארבע ציציותיו ונדמו לו כד’ עדים וטפחו לו על פניו. מיד נשמט וישב על גבי קרקע אף היא נשמטה וישבה על גבי קרקע. אמרה לו גפה שלרומי איני מנחתך עד שתאמר מה מום שראיתה בי. אמר לה העבודה שלא ראיתי בך מום, אלא שאין כיופיך בכל העולם כולו. אלא מצוה קלה שציונו ה’ וכתיב בה אני ה’ אל’יכם אני ה’ אל’יכם ב’ פעמים. אני ה’ אלהיכם, אני עתיד לשלם שכר, אני ה’ (אל’יכם) אני דיין ליפרע . אמרה לו העבודה, איני מנחתך עד שתכתוב לי שמך ושם עירך ושם מדרשך שאת למד בו תורה, וכתב לה שמו ושם עירו ושם מדרשו שלמד בו תורה. עמדה וביזבזה את כל ממונה; שליש למלכות ושליש לעניים ושליש נטלה בידו. ועמדה ובאת ועמדה בבית מדרשו שלר’ חייה. אמרה לו רבי גיירני. אמר לה שמא עיניך נתת באחד מן התלמידים. הוציאה לו כתב שבידה. אמר לו עמוד זכי במקחך. אותן מצעות שהיציעה לו באיסור היציעה לו בהתר. זה הוא מתן שכרה בעולם הזה ובעולם הבא איני יודע כמה.

 (ספרי-במדבר, פיסקא קטו (עמ’ 329 – 331 במהדורת כהנא, חלק ב’)

עוד פרקים

בלוז מתקדם 10.03.2016

פנזין

01. Alice Cooper Muscle Of Love
02. The Beatles Money (That’s What I Want)
03. Quincy Jones And Little Richard Money Is
04. The Rolling Stones Parachute Woman
05. The Band Up On Cripple Creek
06. Ty Taylor The World Is Yours
07. Bo Diddley You Can’t Judge A Book By The Cover
08. Charley Patton A Spoonful Blues
09. Cream Spoonful
10. Ouzo Bazooka Dog Fight
11. Simo Two Timin’ Woman
12. John Entwistle My Size
13. Eric Clapton Eyesight To The Blind
14. AC/DC Rock And Roll Ain’t Noise Pollution

עוד פרקים

בלוז מתקדם 24.12.15

פנזין

01. Al Kooper & Mike Bloomfield Sonny Boy Williamson
02. Charles Brown Black Night
03. Bonnie Raitt Give It Up Or Let Me Go
04. Magic Slim & The Teardrops Cold Hearted Woman
05. Gary Clark Jr. Next Door Neighbor Blues
06. Charles Bradley Changes
07. Delaney & Bonnie When The Battle Is Over
08. Lee Dorsey Get Out Of My Life, Woman
09. Ann Peebles Beware
10. The Ramirez Brothers Pirlo
11. Deep Purple Burn (1974 California Jam)
12. Roxy Music Casanova
13. The Hot Rats Love Is The Drug

עוד פרקים