מבוא לחיים – 002 – המפנה

בפרק הזה נעסוק בשינוי מהותי שחל בפילוסופיה בואכה המאה העשרים – המעבר מדיבורים גבוהה גבוהה על עניינים שלמעלה והלאה לדיבור על העולם הזה שעומד שם מחוץ לחלון

עוד פרקים